Self-compacting concrete for improved construction technology

Tid: Fr 2015-12-04 kl 10.15

Plats: Sal B1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot bro- och stålbyggnad

Licentiand: Richard McCarthy

Granskare: Professor Terje Kanstad, NTNU, Norge

Huvudhandledare: Professor Johan Silfwerbrand