Strategic oil and gas alliances at the present stage of the European gas market development

Tid: Ti 2015-10-27 kl 14.30

Plats: Sal 243, Lindstedtsvägen 30, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Maria Khalatina , Industriell ekonomi och organisation

Granskare: Doc. Per Högselius, Avd. för Historiska studier, ABE, KTH

Huvudhandledare: Adj. Prof. Vladimir Kutcherov