Till innehåll på sidan

Study of precipitation in martensitic Fe-C-Cr alloys during tempering: Experiments and modelling

Tid: Fr 2015-12-04 kl 13.00

Plats: Sal N111, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Ziyong Hou , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Jörgen Andersson, Bergsskolan, Filipstad

Huvudhandledare: Univ.lektor. Joakim Odqvist