Suspensions of finite-size rigid spheres in different flow cases

Tid: To 2015-12-17 kl 14.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk Mekanik

Licentiand: Walter Fornari , Mekanik

Granskare: Professor Bernhard Mehlig, Fysik, Göteborgs universitet, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Luca Brandt