The Future of Smart Road Infrastructure: A case study for the eRoad

Tid: Ti 2015-04-21 kl 09.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportinfrastruktur

Licentiand: Feng Chen

Granskare: Dr Angelos Amditis, National Technical University of Athens, Grekland

Huvudhandledare: Docent Nicole Kringos