Till innehåll på sidan

Towards Efficient Vehicle Dynamics Evaluation using Correlations of Objective Metrics and Subjective Assessments

Tid: Fr 2015-06-12 kl 10.00

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Gaspar Luis Gil Gómez , Farkost och flyg

Granskare: Professor Peter Pfeffer, Automotive Engineering, Munich University of Applied Sciences, München, Tyskland

Huvudhandledare: Bitr universtietslektor Lars Drugge