Till innehåll på sidan

Uppskjutet - ny tid meddelas senare. Slab Frame Bridges, Structural Optimization Considering Investment Cost and Environmental Impacts

Tid: On 2017-03-15 kl 10.00

Plats: Uppskjutet - ny tid meddelas senare. Postponed - new time will be announced later.

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Bro- och stålbyggnad

Licentiand: Majid Solat Yavari

Granskare: Docent Mario Plos, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Costin Pacoste