Till innehåll på sidan

Managing high environmental performance? Applying life-cycle methods and environmental certification tools in buildings and real estate

Tid: Fr 2017-03-17 kl 09.30

Plats: Sal D2, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot Miljöstrategisk analys

Respondent: Nils Brown

Opponent: Professor Peter Guthrie, University of Cambridge,UK

Handledare: Docent Tove Malmqvist