Martensitic transformation in stainless steels

Tid: To 2018-06-14 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Ye Tian , Materialvetenskap

Opponent: Prof. David Porter, Materials and Production Engineering, University of Oulu, Finland

Handledare: Univ.lektor. Peter Hedström

2018-06-14T10:00 2018-06-14T10:00 Martensitic transformation in stainless steels (Teknisk materialvetenskap) Martensitic transformation in stainless steels (Teknisk materialvetenskap)
Till sidans topp