Till innehåll på sidan

Mechanics of Nanocellulose Foams: Experimental and Numerical Studies

Tid: To 2017-03-16 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Respondent: Prashanth Srinivasa , Hållfasthetslära

Opponent: Prof. Laurent Orgéas, CNRS/Univ. Grenoble Alpes, 3SR Lab, France

Handledare: Universitetslektor Artem Kulachenko