Till innehåll på sidan

Mot hållbara och lätta material

Tid: Ti 2017-03-21 kl 15.15 - 16.00

Föreläsare: Sohrab Kazemahvazi

Plats: Munin, Teknikringen 8

Transportsektorn står för en stor andel av utsläpp av växthusgaser och är ett växande problem för samhället. Med nya, lättare material och konstruktioner kan man sänka vikten på transportfordon och därigenom realisera sänkningar i bränsleförbrukning samt utsläpp under fordonets livslängd.  Men valet av material är inte självklart då många material som är lättare och starkare också kräver mera energi (och därigenom högre utsläpp) för att produceras eller är svårare att återvinna. I min presentation kommer jag att gå igenom hur man kan skapa lättare material och strukturer där flera olika designkrav ställs samtidigt, exempelvis styrka, krocksäkerhet samt utsläpp av växthusgaser under dess livscykel. Jag kommer även att beröra hur framtiden av lätta material ser ut med ökad andel förnybara råvaror samt material som kan uppfylla multipla funktioner.

Innehållsansvarig:Jonna Holmlund Åsman
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2017-03-06