Till innehåll på sidan

Numerical study of dynamics of mass-emitting particles in multi-phase flow

Tid: Fr 2018-03-09 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Respondent: Zeinab Moradi Nour , Mekanik

Opponent: Prof. J.A.M (Hans) Kuipers, Technische Universiteit Eindhoven, Germany

Handledare: Assoc. Prof. Minh Do-Quang