Till innehåll på sidan

On gas dynamics of exhaust valves

Tid: Fr 2017-03-24 kl 10.15

Plats: Sal E3, Osquars backe 14, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Licentiand: Marcus Winroth , Mekanik

Granskare: Lektor (Assoc Prof) Knud Erik Meyer, Sektion for Fluid Mekanik, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark

Huvudhandledare: Professor Henrik Alfredsson