Till innehåll på sidan

Optimal Design in Geodetic GNSS-based Networks

Tid: Fr 2018-02-09 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Geodesi och geoinformatik med inriktning mot geodesi

Respondent: Mohammad Amin Alizadeh-Khameneh

Opponent: Professor Terry Moore, University of Nottingham, Storbritannien

Handledare: Professor Anna Jensen