Optimal Networking in Wirelessly Powered Sensor Networks

Tid: Fr 2018-10-19 kl 10.15

Plats: D3, KTH, Lindstedtsvägen 5, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Rong Du , avdelningen för nätverk och systemteknik

Opponent: Professor Aylin Yener, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA

Handledare: Associate Professor Carlo Fischione

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2018-09-20