Till innehåll på sidan

Extern miljörevision / Omcertifiering 2018

Externa miljörevisioner genomförs under 16-20 april på alla skolor, UF och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur miljöprestandan har förbättrats. Berörda kontaktas av skolans / UF:s miljöombud.

Tid: Må 2018-04-16 - Fr 2018-04-20

KTH:s verksamhet är miljöcertifierad enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001: 2004. Standarden har reviderats och en ny version av ISO standarden beslutades under hösten 2015. Vid externa miljörevision, som genomförs i april 2018, kommer KTH:s miljöledningssystem att omcertifieras gentemot den nya standarden ISO 14001: 2015.

Webbadress för mer information

Kontaktperson

KTH Sustainability Office

E-postadress

sustainability@kth.se