Vernissage and summer exhibition: Concrete Experiments

Betong! Det moderna samhällsbyggandets ryggrad och material. Även om betongen är förknippad med storstädernas framväxt så har den en mycket längre historia än så. Betong var en innovation som flitigt användes redan under romerska antiken. Ännu idag finns föredömliga konstruktioner från antiken att beundra runtom i Europa.
Vilken plats har då betongen i framtidens hållbara samhällsbyggande? Ur miljösynpunkt rymmer materialet nya möjligheter och vi kan ana en positiv utveckling kopplad till möjligheten att binda koldioxid i kombination med nya hållbara materialkomponenter.
Under våren avslutades designkursen Concrete Experiments på KTH Arkitekturskolan och i utställningen på Dome of Visions visas några av resultaten. Kursen tog sin utgångspunkt i arkitekten Léonie Geisendorfs arkitektur. Tyngdpunkten har legat på de estetiska kvaliteterna hos betong som ett nytt matetial under efterkrigstiden och Geisendorfs förmåga att skapa en arkitektur som präglas av tredimensionalitet, materialitet och lätthet.
De förslag som studenterna presenterar är skapade för olika platser på KTH Campus och är tänkta att fungera som paviljonger för undervisning, möten och utställningar. En efterföljare till Dome of Visions kanske?
Vernissage 15 juni kl. 14.00-17.00. Utställningen pågår till den 18 augusti.

Kursen Concrete Experiments leddes av Charlie Gullström och Ori Merom, ansvariga lärare för Arkitekturskolans Masterstudio 4.

Bild av Luka Rösch.

Tid: Fr 2017-06-16 kl 14.00 - Fr 2017-08-18 kl 16.00

Plats: Dome of Visions, KTH campus

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2017-06-15