Till innehåll på sidan

Phosphorylated Cellulose Nanofibrils: A Nano-Tool for Preparing Cellulose-Based Flame-Retardant Materials

Tid: Fr 2018-04-13 kl 14.00

Plats: Sal F3

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Maryam Ghanadpour , FPT

Opponent: Professor Aji P. Mathew, Stockholms universitet

Handledare: Professor Lars Wågberg