Preparing for takeoff: Analyzing the development of electric road systems from a business model perspective

Tid: Fr 2018-04-27 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen, 26, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Stefan Tongur , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Prof. Lars Coenen, The University of Melbourne, Australien

Handledare: Prof. Mats Engwall

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-03-16