Till innehåll på sidan

Processing of self-reinforced poly(ethylene terephthalate) composites for automotive applications

Tid: Fr 2018-01-26 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, 4tr, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Lars Jerpdal , Farkost och Flyg

Opponent: Professor Hans-Peter Heim, University of Kassel, Germany

Handledare: Associate Professor Malin Åkermo