Till innehåll på sidan

Reduction of Audible Noise of a Traction Motor at PWM Operation

Tid: Ti 2018-02-06 kl 13.00

Plats: E2, Lindstedtsvägen 3, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Hanna Amlinger , Farkost & Flyg

Granskare: Professor Wolfgang Kropp, Chalmers University of Technology, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Ines Lopez Arteaga