Till innehåll på sidan

Relative information based distributed control for intrinsic formations of reduced attitudes

Tid: Fr 2017-03-17 kl 10.00

Plats: Room 3721, Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Licentiand: Silun Zhang , Matematik

Granskare: Dr. Junfeng Wu, Dept. of Automatic Control, KTH, Stockholm

Huvudhandledare: Professor Xiaoming Hu