Robust and Abstraction-free Control of Dynamical Systems under Signal Temporal Logic Specifications

Tid: Fr 2018-05-25 kl 10.00

Plats: Q2, Osquldas väg 10, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Electrical Engineering

Licentiand: Lars Lindemann , Automatic Control

Granskare: Professor Necmiye Ozay, University of Michigan, USA

Huvudhandledare: Professor Dimos Dimarogonas

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-04-18