Till innehåll på sidan

”Säkra förbättringar” – Safety and change in sociotechnical systems

Tid: Fr 2018-04-20 kl 15.00

Föreläsare: Pernilla Ulfvengren

Plats: Sal 243, Lindstedtsvägen 30, KTH

De system där samverkan mellan människor och teknik är central för dess funktionalitet kallas sociotekniska. Säkra förbättringar är ett begrepp med flera betydelser. För det första så syftar det till att öka säkerheten i sociotekniska system. För det andra så krävs systemförändringar för att åtgärda identifierade risker. Och för det tredje så är det nödvändigt att säkra att förändringen faktiskt ägt rum, att den fått önskad effekt och att den inte infört några nya, oförutsedda, risker. Forskningsområdet kan beskrivas som en kombination av Human factors engineering, Systems engineering och Industriell management. Föreläsningen beskriver mitt forskningsbidrag till Säkra förbättringar. Forskningen har främst bedrivits inom flyget och luftfartssystemet. Studier har gjorts på flera olika nivåer och funktioner i detta system: teknikutveckling, rapportering, indikatorer, riskanalys, träning och implementering. Forskningen syftar till att utveckla teori för sociotekniska system och därtill teoribaserade praktiska modeller och verktyg för Säkra förbättringar. Den mest centrala utgångspunkten för Säkra förbättringar är att bättre förstå hur sociotekniska system fungerar och framförallt med avseende på människans roll i systemet. På föreläsningen presenteras verktyg och modeller för process- och systemanalys.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-04-11