Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid

Tid: Ti 2019-05-07 kl 13.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Linda Sabel

Opponent: Professor Kauko Viitanen, Aalto University, Finland

Handledare: Professor Peter Ekbäck

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-03-25