Till innehåll på sidan

Samverkan för Innovation - en fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

Tid: To 2018-03-22 kl 13.00

Plats: Sal T1, Hälsovägen 11C, Flemingsberg

Ämnesområde: Tillämpad medicinsk teknik

Respondent: Ylva Askfors , MTH

Opponent: Docent Lucia Crevani, Mälardalens högskola

Handledare: Professor Björn-Erik Erlandsson