Stability and inactivation mechanisms of two transaminases

Tid: On 2018-04-11 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Bioteknologi

Respondent: Shan Chen , Industriell bioteknologi

Opponent: Prof. Patrick Adlercreautz, Lunds universitet

Handledare: Prof. Per Berglund

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-03-26