Till innehåll på sidan

Structural Properties of High-Strength Macro Basalt Fibre Concrete - Flexure, Shear, Punching Shear and Fire Spalling

Tid: Fr 2018-02-09 kl 09.30

Plats: Sal B1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap inriktning mot Betongbyggnad

Respondent: Ali Mohammadi Mohaghegh

Opponent: Professor Björn Täljsten, Luleå Tekniska Universitet

Handledare: Professor Johan Silfwerbrand