Study of Sulfide Capacity of Slag and Sulfur Removal from Hot Metal

Tid: To 2018-06-14 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Adolfo Firmino Timóteo Condo , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Robert Eriksson, Jernkontoret, Stockholm

Handledare: Prof. Sichen Du

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-11