Till innehåll på sidan

Synthesis of degradable aliphatic polyesters: strategies to tailor the polymer microstructure

Tid: Må 2018-01-15 kl 09.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och Polymervetenskap

Respondent: Jenny Fagerland , Fiber- och polymerteknologi

Opponent: Prof. David Kaplan, Tufts University, USA

Handledare: Assoc. Prof. Anna Finne Wistrand