Till innehåll på sidan

Systems Engineering for Computing Systems at Accelerator based Research Facilities

Tid: Fr 2017-03-24 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Thilo Friedrich , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Gerrit Muller, University college of South-east Norway, Kongsberg, Norge

Handledare: Prof. Martin Törngren