Theoretical Investigations of High-Entropy Alloys

Tid: On 2017-11-15 kl 10.00

Plats: Sal N111, Hall 1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskp

Licentiand: Shuo Huang , Materialvetenskap

Granskare: Priv.- Doz. Dr. Denis Music, Materials Chemistry, Aachen, Tyskland

Huvudhandledare: Prof. Levente Vitos

2017-11-15T10:00 2017-11-15T10:00 Theoretical Investigations of High-Entropy Alloys (Teknisk materialvetenskp) Theoretical Investigations of High-Entropy Alloys (Teknisk materialvetenskp)
Till sidans topp