Till innehåll på sidan

Toward a sustainable human-robot collaborative production environment

Tid: Fr 2017-03-24 kl 10.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Abdullah Alhusin Alkhdur , Industriell produktion

Opponent: Prof. Gunnar Bolmsjö, Produktionssystem, Högskolan Väst, Trollhättan

Handledare: Prof. Lihui Wang