Till innehåll på sidan

Towards efficient vehicle dynamics development: From subjective assessments to objective metrics, from physical to virtual testing

Tid: Fr 2017-03-17 kl 10.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Gaspar Luis Gil Gómez , Farkost- och flygteknik

Opponent: Prof. Dr. Peter Pfeffer, Munich University of Applied Sciences, Munich, Tyskland

Handledare: Universitetslektor Mikael Nybacka