Till innehåll på sidan

Towards Unconventional Applications of Wire Bonding

Tid: Fr 2018-03-02 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Stephan Schröder , Mikro- och nanosystem

Opponent: Associate Professor Michael Mayer, University of Waterloo, CA

Handledare: Professor Frank Niklaus