Till innehåll på sidan

Train-Track-Bridge Interaction for the Analysis of Railway Bridges and Train Running Safety

Tid: Fr 2018-05-04 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Bro- och stålbyggnad

Respondent: Therese Arvidsson

Opponent: Professor Guido De Roeck, KU Leuven, Belgien

Handledare: Professor Raid Karoumi