Till innehåll på sidan

Tyre-road Interaction: a holistic approach to noise and rolling resistance

Tid: To 2018-03-08 kl 10.00

Plats: Sal B1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Byggnadsmaterial

Licentiand: Tiago Vieira

Granskare: Docent Hans Jonasson, Lunds Tekniska Högskola

Huvudhandledare: Professor Sigurdur Erlingsson