Universitetsstyrelsens sammanträden

Lö 25 maj - Fr 31 maj

Kalenderhändelser saknas för aktuell period.

Kommande kalenderhändelser: