Till innehåll på sidan

Wind turbines over a hilly terrain: performance and wake evolution

Tid: Fr 2018-02-23 kl 10.15

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Licentiand: Ann Hyvärinen , Mekanik

Granskare: Prof. Leonardo P. Chamorro, University of Illinois at Urbana-Campaign, USA

Huvudhandledare: Prof. Henrik Alfredsson