Wood-based materials for lithium-ion batteries

Tid: Må 2017-05-22 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Huiran Lu , Tillämpad elektrokemi

Opponent: Assoc prof Claudio Gerbaldi, Politecnico di Torino, Italy

Handledare: Prof Göran Lindbergh

2017-05-22T10:00 2017-05-22T10:00 Wood-based materials for lithium-ion batteries (Kemiteknik) Wood-based materials for lithium-ion batteries (Kemiteknik)
Till sidans topp