Till innehåll på sidan

Wood Nanotechnologies for Transparency, Fire Redundancy and Liquid Separation

Tid: On 2018-03-07 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Fiber- och Polymervetenskap

Respondent: Qiliang Fu , FPT

Opponent: Prof. Hiroyuki Yano, Kyoto University, Japan

Handledare: Prof. Lars Berglund