Till innehåll på sidan

Workshop: Plattform för integrering av hållbar utveckling i undervisningen

Plattformen är ett verktyg som kan användas kostnadsfritt av lärare på KTH för att användas inom lärande för hållbar utveckling.

Tid: To 2018-03-08 kl 13.00 - 16.00

Plats: Presidiet, Brinellvägen 8

Plattformen är ett verktyg som kan användas kostnadsfritt av lärare på KTH för att användas inom lärande för hållbar utveckling. Den bygger på lärandeprincipen ”blended learning”, dvs. att utnyttja det bästa av både klassrumsaktiviteter och nätaktiviteter. På online-plattformen finns det inspelade föreläsningar, stöd för interaktiva klassrumsseminarier, förslag på litteratur, lärarhandledningar samt infrastruktur för datorbaserade kunskapsprov och inlämningsuppgifter. Tag med egen dator!

Anmälan

Webbadress för mer information

www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/workshop-plattform-for-integrering-av-hallbar-utveckling-i-undervisningen-8-mars-2018-1.791185

Kontaktperson

KTH Sustainability Office

E-postadress

sustainability@kth.se