Workshop: Vad menas med testbädd?


En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster och processer.* Testbädd är en testmiljö för verktyg, metoder, produkter eller produktionssystem och kan användas för att utveckla utrustning, anläggningar, IT-system, organisation och affärsmodeller.

Under mötet kommer vi presentera tre olika testbäddar: en digital testbädd för att testa nya och befintliga standarder, metoder och processer; KTH live-in-lab – en testbädd för produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorerna och en testbädd för broar.

Väino K Tarandi, Jonas Vogel Anund och John Leander presenterar respektive testbädd, diskuterar forskningsprojekt och svarar på alla frågor. Hur och varför engagerar vi oss? Vad och hur testar man egentligen?

*(definition Vinnova)

Tid: Ti 2017-09-26 kl 14.30 - 18.00

Plats: KTH F3, Sing-Sing, Lindstedtsvägen 26, våning 2

Anmäl dig via länken nedan eller skicka mejl till centrum-byggeffektivitet@kth.se.

Anmälan

Kontaktperson

Marta Marko Tisch:  centrum-byggeffektivitet@kth.se

2017-09-26T14:30 2017-09-26T18:00 Workshop: Vad menas med testbädd? Workshop: Vad menas med testbädd?
Till sidans topp