Till innehåll på sidan

Fredag 16 oktober

KTH Horizon Europe week 2020

Länk till videofilmer (om publicerade) under respektive rubrik

Program

9:00-10:00 Critical aspects: Social Sciences and Humanities (SSH) & Data management

Video Critical aspects: SSH and Data Management Plans

Utöver det aktuella forskningsområdet finns det flera aspekter och bakgrundsfrågor som är avgörande att ta med i en ansökan för EU:s ramprogram för att visa hur projekten kan bidra till att stärka samhällsnyttan och andra värden vilket finansiering av forskning och innovation möjliggör. Detta seminarium fokuserar på integrering av samhällsvetenskap och humaniora samt datahantering i projekt. 

10:00-11:00 Critical aspects: Exploitation & Intellectual Property (IP)

Video Critical aspects: Exploitation & Intellectual Property

Det finns flera aspekter och bakgrundsfrågor som inte rör forskningsområdet men Utöver det aktuella forskningsområdet finns det flera aspekter och bakgrundsfrågor som är avgörande att ta med i en ansökan för EU:s ramprogram för att visa hur projekten kan bidra till att stärka samhällsnyttan och andra värden vilket finansiering av forskning och innovation möjliggör. Detta seminarium fokuserar på immaterialrätt (på engelska IP eller Intellectual Property). 

14:00-16:00 KTH EU-strategy: Open co-design workshop

OBS. Denna workshop är inställd och ersatt med en online konsultation.

Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-01-23
Måndag 12 oktober
Tisdag 13 oktober
Onsdag 14 oktober
Torsdag 15 oktober
Fredag 16 oktober