Till innehåll på sidan

Måndag 12 oktober

KTH Horizon Europe week 2020

Länk till videofilmer (om publicerade) under respektive rubrik

Program

09:00-10:45 Introduktion till Horizon Europe

Video Introduktion till Horizon Europe
Horizon Europe är namnet på det kommande ramprogrammet för forskning och innovation inom EU 2021-2027. I detta seminarium delar vi senaste nytt om finansieringsmöjligheter och prioriterade områden. Vi lyfter frågan om hur KTH ska agera för att bäst ta tillvara på deltagandet i Horizon Europe?

11:00-12:00 Missions i Horizon Europe

Video Missions i Horizon Europe
Det nya begreppet missions i Horizon Europe syftar till att kraftsamla forskning och innovationsaktiviteter för att bemöta några av de mest angelägna samhällsutmaningarna i världen. Varje mission sammanför forskare, entreprenörer och europeiska medborgare för att arbeta över olika discipliner och sektorer för att utveckla lösningar på de stora utmaningarna inom följande områden:  Anpassning till klimatförändringar och samhällelig omställning, cancer, hållbara hav, sjöar och vattendrag, klimatneutrala och smarta städer, sund jordbruksmark och mat. Detta seminarium är fokuserat på klimatneutrala och smarta städer

Detta seminarium fokuserar på klimatneutrala och smarta städer. Olga Kordas Programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och forskare på KTH, berättar om sitt engagemang på nationell nivå och vilka möjligheter hon ser för KTH:s forskare inom Missions.

  • Olga Kordas, (pdf 3,5 MB)  Programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities samt forskare på KTH

13:00-14:00 European Innovation Council (EIC)

Video European Innovation Council (EIC)  
European Innovation Council (EIC) är en ny del av Horizon Europe och syftar till att stödja forskare och innovatörer med banbrytande, högriskprojekt med potential att skapa nya arbetstillfällen och produkter för ökad välfärd och tillväxt i Europa. EIC ger stöd till såväl forskningsintensiva tvärvetenskapliga projekt (Pathfinder) som projekt som är redo att lanseras kommersiellt (Accelerator).

Detta seminarium fokuserar på EIC Pathfinder som är öppet för forskare vid universitet och innovatörer från andra organisationer. Michael Malkoch, forskare på KTH, berättar om sina erfarenheter från det framgångsrika projektet Bonefix inom FET Open.

15:30-17:00 How to strategically enhance Swedish participation in HEU?

Video How to strategically enhance Swedish participation in HEU?
Välkommen till ett onlineseminarium om Sveriges strategi för deltagande i det kommande ramprogrammet för forskning och innovation i EU - Horizon Europe.

Detta seminarium är speciellt utformat för representanter från KTH:s strategiska partnerskap som vill utöka samarbetet med KTH på EU-nivå. 

Ni får veta mer om den svenska strategin från Karin Aase (pptx 529 kB) , Enhetschef Nationella NCP-organisationen, Internationellt samarbete, Vinnova. Panelen består även av representanter från Stockholms stad, Ericsson, ABB, Scania och KTH:

  • Annika Stensson Trigell, KTH vice rektor för forskning
  • Jan Guliksen, KTH vice rektor för digitalisering
  • Mikael Dahlgren, Head of ABB Corporate Research Sweden, ABB
  • Anna Hörlen, Senior Advisor, Stockholms stad
  • Anders Caspár, Director of External Research Relations, Ericsson
  • Magnus Brunnsåker, Senior Manager, Research Support Office, Scania
  • Karin Aase, Enhetschef Nationella NCP- organisationen, Internationellt samarbete, Vinnova
Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-10-25
Måndag 12 oktober
Tisdag 13 oktober
Onsdag 14 oktober
Torsdag 15 oktober
Fredag 16 oktober