Till innehåll på sidan

Onsdag 14 oktober

KTH Horizon Europe week 2020

Länk till videofilmer (om publicerade) under respektive rubrik

Program

9:00-11:00 Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Video Marie-Sklodowska-Curie Actions 

MSCA är ett framgångsrikt instrument för att ge stöd för mobilitet för de främsta och mest lovande forskarna i Europa. Detta seminarium informerar om MSCA och de nyheter som kommer i nya ramprogrammet Horizon Europe.

Sarunas Girdzijauskas (KTH), som varit framgångsrik inom programmet och två gånger erhållit MSCA ITN-projekt samt varit koordinator, berättar om sina erfarenheter. Seminariet arrangeras i samarbete med MSCA-fellows från nordiska universitet inom samarbetsorganisationen Nordic5Tech.

13:00-14:00 Horizon Europe cluster: Climate, Energy and Mobility

Video Horizon Europe cluster: Climate, Energy and Mobility

Vilken forskning relaterat till klimat energi och mobilitet kommer att kunna få finansiering inom Horizon Europe?

Den andra "pelaren" i ramprogrammet Horizon Europe omfattar Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Det är utformat för att stärka genomslaget av forskning och innovation med utveckling, stöd för och implementering av EU:s policies samt stödja lösningar som bidrar till att privat och offentlig sektor kan bemöta stora samhällsutmaningar. Ett område eller kluster omfattar klimat, energi och mobilitet.

Kluster 5 om klimat, energi och mobilitet kommer att presenteras av den svenska nationella kontaktpersonen, NCP, på Vinnova. Peter Göransson, KTH delar sina erfarenheter av deltagande i projektet AEREALIST (H2020, Smart, Green and Integrated Transport).

14:00-15:00 Horizon Europe cluster: Food, bioeconomy, natural Resources, Agriculture and Environment

Vilken forskning relaterat till livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö kommer att få finansiering inom Horizon Europe?

Den andra "pelaren" i ramprogrammet Horizon Europe omfattar Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Det är utformat för att stärka genomslaget av forskning och innovation med utveckling, stöd för och implementering av EU:s policies samt stödja lösningar som bidrar till att privat och offentlig sektor kan bemöta stora samhällsutmaningar. Ett område eller kluster omfattar livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

Kluster 6 om livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö presenteras av den nationella kontaktpersonen, NCP på Vinnova.

15:00-16:00 Horizon Europe cluster: Civil security for Society

Vilken forskning relaterat till civilsamhällets säkerhet kommer att kunna få finansiering inom Horizon Europe?

Den andra "pelaren" i ramprogrammet Horizon Europe omfattar Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Det är utformat för att stärka genomslaget av forskning och innovation med utveckling, stöd för och implementering av EU:s policies samt stödja lösningar som bidrar till att privat och offentlig sektor kan bemöta stora samhällsutmaningar. Ett område eller kluster omfattar civilsamhällets säkerhet. Vinnova presenterar området och KTH-forskaren Simon Hacks berättar om sitt projekt EnergyShields (Horizon 2020).

Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-03-08
Måndag 12 oktober
Tisdag 13 oktober
Onsdag 14 oktober
Torsdag 15 oktober
Fredag 16 oktober