Till innehåll på sidan

Tisdag 13 oktober

KTH Horizon Europe week 2020

Länk till videofilmer (om publicerade) under respektive rubrik

Program

9:00-11:30 European Research Council (ERC)

Video European Research Council (ERC)
European Research Council (ERC) , det Europeiska vetenskapsrådet fortsätter med sin målsättning att finansiera spetsforskningen i Europa. ERC:s olika möjligheter och nyheter presenteras av den nationella kontaktpersonen NCP på svenska Vetenskapsrådet. Två forskare som fått anslag från ERC - starting och consolidator grants - berättar om sina erfarenheter.

13:00-14:00 Horizon Europe cluster: Health

Video Horizon Europe cluster: Health
Vilken hälsorelaterad forskning kommer att kunna få finansiering inom ramprogrammet Horizon Europe?

Den andra "pelaren" i ramprogrammet Horizon Europe omfattar Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Det är utformat för att stärka genomslaget av forskning och innovation med utveckling, stöd för och implementering av EU:s policies samt stödja lösningar som bidrar till att privat och offentlig sektor kan bemöta stora samhällsutmaningar.

Ett av fem områden eller kluster är Health och det presenteras i detta seminarium av Vinnova. KTH-forskaren Rossen Apostolov berättar om sitt projekt BioExcel (Horizon 2020).

14:00-15:00 Horizon Europe cluster: Digital, Industry and Space

Video Horizon Europe cluster: Digital, Industry and Space
Vilken inrikting kommer att kunna få finansiering inom HEU för forskning om digiala frågor, industri och rymden? 

Den andra "pelaren" i ramprogrammet Horizon Europe omfattar Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft. Det är utformat för att stärka genomslaget av forskning och innovation med utveckling, stöd för och implementering av EU:s policies samt stödja lösningar som bidrar till att privat och offentlig sektor kan bemöta stora samhällsutmaningar.

Ett av fem områden eller kluster är Digitala frågor, Industri och Rymden vilket presenteras av Johan Lindberg från Vinnova. KTH-forskaren Benoit Baudry berättar om sitt projekt STAMP (Horizon 2020).

15:00-16:00 Networking for EU-proposals

Video Networking for EU-proposals
Crowdhelix nätverket är en global plattform som sammanför deltagare från universitet, forskningsinstitut, SMF och andra företag som söker möjligheter för samverkan inom forskning och innovation. Nätverket är framförallt inriktat på att skapa länkar mellan framstående forskare och innovativa företag för samarbete kring ansökningar inom H2020 och det kommande ramprogrammet Horizon Europe. KTH är medlem i nätverket och KTH:s forskare har därmed tillgång till dess tjänster. 

Martin Törngren (KTH) delar sina erfarenheter av nätverkande för EU-ansökningar och de framgångsrika strategier och taktiska val av partners som han har tillämpat.

  • Natalia Grzomba (pptx 9,5 MB) , Crowdhelix
  • Martin Törngren, KTH, huvudpartner i EU:s excellensnätverk inom Embedded systems design, Artist2 och ArtistDesign samt Artemis sammanslutning för industrin
Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-10-25
Måndag 12 oktober
Tisdag 13 oktober
Onsdag 14 oktober
Torsdag 15 oktober
Fredag 16 oktober