Till innehåll på sidan

Torsdag 15 oktober

KTH Horizon Europe week 2020

Länk till videofilmer (om publicerade) under respektive rubrik

Program

9:00-10:00 Evaluators view: How to write a competitive EU-proposal?

Att skriva projektansökningar för finansiering av EU-medel kan vara krävande och många ansökningar får avslag. Detta betyder dock inte att det är omöjligt att lyckas - det finns ett antal faktorer som ökar dina chanser att få ett godkännande. Monica Schofield är en erfaren utvärderare för europeiska kommissionen och delar i detta seminarium med sig av sina insikter. 

10:30-11:30 Horizon Europe – Practical issues?

Video Horizon Europe-Practical issues?

Vilka regler förväntas du följa som deltagare i projekt i det nya ramprogrammet? Detta seminarium kommer att översiktligt ta upp nyheterna i Horizon Europe jämfört med Horizon 2020 kring regelverket för deltagande. Vi får veta mer om hur projektavtalen (Grant Agreement) kommer se ut och vad de innehåller samt nya funktioner i portalen Funding & Tenders. En kort presentation ges av det stöd som Research Support Office bistår KTH:s forskare med.

13:00-14:00 Critical aspects: Ethics & Gender

Video Critical aspects: Ethics & Gender

Utöver det aktuella forskningsområdet finns flera aspekter och bakgrundsfrågor som är avgörande att ta med i en ansökan för EU:s ramprogram för att visa hur projekten bidrar till att stärka samhällsnyttan och andra värden som finansiering av forskning och innovation möjliggör. Detta seminarium fokuserar på etik och genusfrågor. 

  • Erik Forsse, (pptx 45 kB)  Senior Advisor: Etisk utvärdering av EU-projektansökningar
  • Klara Folkesson, KTH EqO: Genusfrågor i EU-projektansökningar

14:00-15:00 Critical aspects: Stakeholder engagement and citizen science & Communication and dissemination

Video: Stakeholder engagement and Citizen Science + Communication and Dissemination

Utöver det aktuella forskningsområdet finns flera aspekter och bakgrundsfrågor som är avgörande att ta med i en ansökan för EU:s ramprogram för att visa hur projekten bidrar till att stärka samhällsnyttan och andra värden som finansiering av forskning och innovation möjliggör. Detta seminarium fokuserar på medborgarforskning och forskningskommunikation. 

Innehållsansvarig:Kommunikation och näringslivssamverkan
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-01-28
Måndag 12 oktober
Tisdag 13 oktober
Onsdag 14 oktober
Torsdag 15 oktober
Fredag 16 oktober