Till innehåll på sidan

KTH:s behandling av personuppgifter i nyhetsbrev

KTH (organisationsnummer: 202100-3054) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. KTH behandlar uppgifterna för att skicka information via e-post med nyheter och annan information från och om KTH. Uppgifterna som samlas in från dig är:

  • E-post

Uppgifterna kommer att sparas hos KTH:s avdelning för kommunikation och näringslivssamverkan så länge som prenumerationen pågår.

Har du frågor om, vänligen vänd dig till KTH:s avdelning för kommunikation och näringslivssamverkan, press@kth.se.

Återkalla samtycket och dina rättigheter

Om du vill ta tillbaka ditt samtycke ska du vända dig till press@kth.se. 

Du har rätt att:

  • Begära ett registerutdrag över vilka behandlingar KTH genomför på dina personuppgifter
  • Få dina uppgifter raderade
  • Få dina uppgifter rättade
  • Begära begränsningar i hur dina uppgifter behandlas
  • Ta del av dina personuppgifter i ett allmänt accepterat format.

Om du vill få hjälp med något av ovanstående ska du vända dig till avdelning för kommunikation och näringslivssamverkan, press@kth.se

Du har också rätt att lämna klagomål på KTH:s personuppgiftsbehandling för nyhetsbrev till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) och KTH:s Dataskyddsombud (dataskyddsombud@kth.se; telefon: 08-790 60 00).

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-06-10