KTH:s hedersdoktorer utsedda

Publicerad 2010-10-26

Hållbara transporter, algebraisk geometri, internets tillväxt och arkitekturhistoria är de ämnesområden som premieras när årets hedersdoktorer vid KTH nu blivit utsedda.

Elizabeth Deakin. William Fulton. Scott Kirkpatrick. Wilfried Wang. Där har du dem, årets hedersdoktorer på KTH. Tillsammans kommer de att promoveras vid KTH:s installationshögtid i Stockholms stadshus den 19 november 2010.

Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.

Fakta om hedersdoktorerna

Elizabeth Deakin, professor i urban och regional planering och stadsbyggnad, University of California, Berkeley, USA.

Elizabeth Deakin, professor vid University of California, Berkeley, USA
Elizabeth Deakin, professor vid University of California, Berkeley, USA

Elisabeth Deakins pionjärarbete med över 200 publikationer inom områdena transport- och markanvändningsplanering samt hållbara transporter har gett ny kunskap och insikt om politiska och institutionella faktorers roll i vid implementering av politiska och ekonomiska styrmedel. Hennes arbete fokuserar på både industriländer och utvecklingsländer och tar upp frågor om hållbar utveckling av transporter, trängselavgifter och miljörättvisa, liksom strategier för att minska utsläppen av växthusgaser från bebyggelse- och transportsystem.

Elisabeth Deakin har omfattande kontakter med KTH och Sverige som gästforskare, värd för svenska doktorander vid Berkeley och rådgivare till olika organisationer såsom Volvo Research Foundation, MISTRA, VINNOVA och Naturvårdsverket. Hon har vunnit flera utmärkelser, bland annat ett nationellt pris för det mest inflytelserika forskningsprojektet från American Planning Association.

Förutom hennes vetenskapliga bidrag har Elisabeth Deakin omfattande offentliga uppdrag och anlitas regelbundet som expertvittne av kommittéer i representanthuset och senaten i USA.

William Fulton är Oscar Zariski Distinguished University Professor i matematik vid University of Michigan, Ann Arbor, USA.

William Fulton är professor vid University of Michigan, Ann Arbor, USA
William Fulton är professor vid University of Michigan, Ann Arbor, USA

William Fulton är en av de internationellt främsta forskarna inom algebraisk geometri. Han har bidragit med många resultat av bestående värde och har skrivit fler än tio läroböcker, på egen hand eller tillsammans med medförfattare. Hans forskning om snitteori och toriska varieteter har varit av avgörande betydelse för den senare utvecklingen inom dessa fält inom matematiken.

William Fulton har utbildat flera generationer av unga matematiker och är mycket välkänd för sitt mentorskap av postdoktorer. Han har starka kontakter med Sverige, bland annat genom sina insatser för Institut Mittag-Leffler och som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien. Samverkan med honom har varit av stor betydelse för forskare vid matematiska institutionen vid KTH.

Scott Kirkpatrick, professor vid Skolan för teknik- och datavetenskap, Hebrew University, Jerusalem.

Scott Kirkpatrick är professor vid Hebrew University, Jerusalem
Scott Kirkpatrick är professor vid Hebrew University, Jerusalem

Scott Kirkpatrick är professor i teknik- och datavetenskap vid skolan för teknik- och datavetenskap, Hebrew University, Jerusalem. Hans forskning har under senare år fokuserat på att studera struktur och dynamik hos storskaliga rumsligt fördelade system liksom tillväxten hos komplexa system som Internet.

Scott Kirkpatrick har sin doktorsgrad i fysik från Harvard University. Han arbetade som forskare och forskningschef vid IBM:s TJ Wason Research Center mellan 1971 och 2000 då han övergick till sin nuvarande professur.

Scott Kirkpatrick har gjort grundläggande upptäckter inom statistisk fysik och beräkningsmatematik. Han är internationellt känd för sina generella och samtidigt beräkningsmässigt enkla metod att lösa kombinatoriska optimeringsproblem. Metoden används världen över, och artikeln i vilket metodiken introducerades är ett av de mest citerade i tidskriften Science.

Scott Kirkpatrick har varit vetenskaplig ledare för EU-projektet EVERGROW i vilket KTH deltagit. Han är en centralgestalt inom forskningen runt framtidens internet i Europa inom mycket viktiga framtidsområden för KTH. Scott Kirkpatrick är en regelbunden gäst vid KTH sedan mitten av 2000-talet, senast som talare i den seminarieserie med framstående internationella talare som bedrivs inom forskningscentret ACCESS.

Wilfried Wang, professor vid University of Texas arkitektskola i Austin, USA.

Wilfried Wang är professor vid University of Texas i Austin, USA
Wilfried Wang är professor vid University of Texas i Austin, USA

Wilfried Wang är sedan 2002 professor i arkitektur vid University of Texas arkitektskola i Austin samtidigt som han har praktik i Berlin. Tidigare i karriären arbetade han under ett antal år vid Harvard University Graduate School of Design. Han är internationellt känd som teoretiker, pedagog och författare till en lång rad böcker och artiklar. Med en enastående bildning inom ämnets historiska bakgrund har han bland annat lyft fram betydelsen i vår tid av arkitekter som Heinrich Tessenov och Adolf Loos.

Wilfried Wang samtidigt samtidsinriktad och har tidigt i monografier introducerat några av vår tid viktigaste arkitekter som Jacques Herzog och Pierre de Meuron från Schweiz och Alvaro Siza från Portugal. I en följd av artiklar och föreläsningar har han vidare utvecklat en nyanserad hållning till hållbarhetsbegreppet inom arkitekturen.

Många av Wilfried Wangs publicerade verk har ägnats svensk arkitektur och särskilt arkitekten Sigurd Lewerentz (1885-1975). Wang gjorde som dåvarande chef vid det tyska arkitekturmuseet i Frankfurt am Main den största internationella presentationen av svensk arkitektur. Wilfried Wangs intresse och kunskap kring det svenska samhället och arkitekturen är unikt och har gjort honom efterfrågad vid många arkitekturinstitutioner i Sverige.

För mer information, kontakta Folke Snickars på 08 - 790 79 09 eller folke@infra.kth.se.

Peter Larsson